Енергийна независимост и национална сигурност

 

Рудник „Трояново- 1“ с добив над 13 милиона тона въглища в юбилейната 2017 година

Публикувано на 05.01.2018

Миньорите от първия източномаришки Рудник „Трояново-1“ добиха 13 160 726  тона въглища през 2017 година. Постижението е резултат от добрите практики на управление в „Мини Марица-изток” ЕАД и от екипната работа в Рудник „Трояново-1“.
Този годишен рекорд е върхов за 65 годишната история на рудника. Досега най-голям добив е реализиран през 2011-та, когато са добити 12 850 859  тона въглища.
В началото на 2017 година  в бизнес програмата на „Мини Марица-изток” ЕАД беше заложен добив на 11 400 000 тона въглища за рудника. Дружеството компенсира с по-висок добив на въглища недостига на воден ресурс за производството на електроенергия от ВЕЦ и осигури енергийния баланс на страната.   
С рекордния добив в юбилейната година Рудник „Трояново-1” осигури необходимите въглища за производството на електроенергия в най-голямата топлоелектрическа централа на Балканския полуостров „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД.