Енергийна независимост и национална сигурност

 

В „Мини Марица изток” добиха 17 232 000 тона въглища до края на октомври

Публикувано на 08.11.2006

До края на октомври миньорите от Марица-изток добиха 17 232 000 тона въглища. Това количество въглища е 103 на сто от годишната задача за десетте месеца на годината. В сравнение с 2005 година са добити 745 хиляди тона въглища в повече.

Разкритите, транспортирани и насипани количества земна маса от началото на годината до края на октомври месец са 67 000 000 кубични метра. Това е 106 на сто от плануваното. за десетте месеца на тази година. Извършени са разкривни работи на 8 330 000 метра кубични земна маса в повече в сравнение с миналата година.

Производствените резултати в дружество до края на октомври са показател, че годишната задача от 20 700 000 тона въглища и 73 410 000 кубични метра разкривка ще бъде изпълнена.