Енергийна независимост и национална сигурност

 

Записване и контакти

Записването за курсове и обучения организирани от ЦПО „Марица-изток” става възможно след представяне в Учебните центрове в клоновете на Дружеството на следните документи:

 1. Заявление по образец на ЦПО;
 2. Копие от документ за завършена степен на образование, като задължително условие е представяне на оригинал за сверяване на данните;
 3. Копие от документ за завършен квалификационен курс, като задължително условие е представяне на оригинал за сверяване на данните;
 4. Документ за самоличност за сверяване на данните от молбата.

 

Непосредствено преди започване на курса се представят:

 1. Свидетелство за съдимост;
 2. Медицински документ, удостоверяващ че професията по която ще се обучава курсиста не му е противопоказна;
 3. Стойността на избраното обучение от ЦПО, заедно с таксата за издаване на пропуск за допуск в стратегически обект (заплащат се в касата на съответният рудник);
 4. Две актуални снимки за документи.

 

За информация и контакти, можете да се свържете с Експертите по обучения и квалификация, както следва:

 •          Рудник „Трояново – 1”, с. Трояново, инж. Снежана Мухтарова – 0884116442;
 •          Рудник „Трояново – север”, с. Ковачево, Катя Желязкова – 0888166505;
 •          Рудник „Трояново – 3”, с. Медникарово, инж. Динко Динев – 0884116443
 •          Управление, Анелия Милева – 0887401144;
 •          Управление, инж. Жанета Тенева, ръководител ЦПО – 0884116455.