Енергийна независимост и национална сигурност

 

Ранновизантийско селище и уникален олтар откриха пред фронта на минните работи

Публикувано на 26.11.2015

По време на спасителни археологически проучвания на ранновизантийско и средновековно селище на територията на рудник „Трояново-север” на „Мини Марица-изток” ЕАД бяха открити няколко ями от късножелязната епоха. В една от ямите бе открита уникална находка на глинен олтар и голямо количество глинени съдове и хиоски амфори. Случайността събира на едно място три екипа археолози. Екипа на проф. Борис Борисов от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, който се занимава със средновековна археология, екипа на доц. д-р Милена Тонкова от Националния археологически институт с музей към БАН, която е специалист в областта на тракийската археология, и екипа на Пламен Караилиев от Археологически музей „Марица-изток” в Раднево.

Районът, който се проучва, е със следи от няколко епохи: тракийска, римска и средновековна. Откритото селище е разположено на огромна площ и е пръснато на различни махали. В селището се откриват изключително представителни находки, част от които е фрагментиран, луксозен гръцки червенофигурен кратер. Най-интересната находка е от яма номер 18. Там археолозите намират уникален за България олтар, което е голямо постижение за науката. След първоначалния оглед се смята, че олтарът е от IV в. преди Христа.  Според колектива от учени това е първият открит глинен олтар с характерна окраска за трако-елинския свят. Горната му част е с четвъртита форма, а долната – с цилиндрична. Находката е със сериозни размери 40/40 см. Изпечената глина е с много високо качество.

Според доц. д-р Милена Тонкова намерените амфори и други съдове говорят за активен търговски обмен между траки и гърци от V и IV век преди Христа.

Проф. Борисов разясни, че в непосредствена близост до ямата в момента се проучва постройка от същата късножелязна епоха. Подобни жилища досега са изключително слабо проучвани. Изследването на комплекса от ями и жилища от тази епоха е изключителен принос за изучаването на тракийската култура, тъй като досега все още изследването на тракийското жилищно строителство е в съвсем начален етап.

Олтарът предстои да бъде пренесен в Археологически музей „Марица-изток” – Раднево, където ще бъде консервиран, реставриран и експониран. Според директора на археологическия музей в Раднево Пламен Караилиев този процес ще отнеме от 6 до 8 месеца.

Десетилетия наред „Мини Марица-изток” ЕАД дава своя принос за съхраняването на хилядолетната история на страната ни. Изземването на въглищата започва едва когато през терените са минали археолозите и са събрали артефактите, останали от древни времена. Уникалните находки от всички спасителни археологически експедиции са изложени и съхранени в Археологически музей „Марица-изток” – Раднево.