Енергийна независимост и национална сигурност

 

Първо място за мините в инвестиционен конкурс

Публикувано на 17.03.2010

„Мини Марица-изток” ЕАД се класира на първо място в конкурс за получаване на безвъзмездна помощ в подкрепа на структурната реформа. Финансирането е по линията на двустранно споразумение между правителствата на България и Япония.

На свое заседание в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Консултативният комитет за контрол на споразумението класира на първо място проекта на „Мини Марица-изток” с водещи параметри на инвестиционната компонента. По информация на отдел „Международни програми и проекти”, дружеството кандидатства за закупуване на локални преси за топла вулканизация.

Консултативният комитет реши в рамките на десет дни да бъдат поканени победителите за обсъждане и преговори по финансовите аспекти на проектодоговорите.