Енергийна независимост и национална сигурност

 

Апел за подкрепа за бъдещето на въгледобива

Публикувано на 26.01.2017

Мениджърският екип „Мини Марица – изток“ ЕАД изпрати писмо, с тревога за бъдещото развитие на въгледобива, до президента на Република България, държавни институции, българските евродепутати, неправителствени организации и заинтересовани страни за съдействие и широка обществена подкрепа.
То е изготвено във връзка с писмо за подкрепа от EURACOАL - Европейската асоциация за въглища и лигнити за незабавни мерки. Документът за лимитите на емисии от парникови газове предстои да бъде одобрен чрез гласуване в Европейския парламент от Комисия от представители на страните-членки по чл. 75, вероятно през април. Това е изключително важен момент за въгледобивната промишленост в Европа и ако не се вземат мерки, само в рамките на няколко години централите, които работят с въглища и лигнити, ще бъдат принудени да прекратят дейността си поради европейското законодателство.