Енергийна независимост и национална сигурност

 

Най-високото постижение в добива за февруари през последните 10 години

Публикувано на 02.03.2010

Статистиката на „Мини Марица-изток” недвусмислено сочи, че от 2000-та година насам през този февруари имаме най-доброто постижение в добива на въглища. Бизнес плана е изпълнен 110 на сто, което означава, че за най-краткия месец на годината миньорите са предоставили на топлоелектрическите централи и брикетна фабрика 2 279 573 тона въглища. Като общо изпълнението на производствената програма за откривката изостава, тъй като този показател е изцяло зависим от атмосферните условия. Ето защо темповете на разкриване на въглищните пластове в този сезон са значително по-ниски от тези през останалата част на годината. През първите два месеца на 2010-та е изкопана и насипана 10 499 850 куб. м земна маса.

 

Сутринта на 2 март, за около два часа, паднаха обилни дъждове в района на комплекс „Марица-изток”. В землището на рудник „Трояново-1” количеството е 3 литра на кв. м, в „Трояново-север” – 4 литра, в рудник 3 – 2 литра, а в района на Раднево валежите достигнаха 8 литра на кв. м. Дъждът, макар и не така интензивно, продължава да вали.

Водата в язовир „Ковачево” е достигнала до кота 132.38. Засега основание за тревога няма. Критичната точка на преливния ръб на язовира е 132.67 метра.

 

Въпреки лошите атмосферни условия добивът на въглища в „Мини Марица-изток” ЕАД продължава с нормални темпове. Всички заявки на потребителите на лигнити се изпълняват точно и в срок. През първия ден на март са добити 51 175 тона въглища и са изкопани, транспортирани и насипани 131 200 кубически метра земна маса.