Енергийна независимост и национална сигурност

 

Млади мениджъри в „Мини Марица-изток”

Публикувано на 22.03.2010

На 22 март мениджърският екип на най-голямото българско въгледобивно дружество се присъедини към световната инициатива „Мениджър за един ден” под патронажа на Министерството на финансите на Република България. Партньор на инициативата и тази година е Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

Като част от фирмената политика за прозрачност, дружеството отвори за младите мениджъри вратите на кабинетите на изпълнителния директор Тодор Тодоров, на зам. изпълнителния директор Ромео Петров и на директорите на дирекции „Административна” и „Маркетинг” Димитър Желев и Жеко Жеков.

Петима ученици от радневското СОУ „Гео Милев” от специализираната паралелка „Предприемачество и бизнес” имаха шанса да погледнат отвътре „Мини Марица-изток” ЕАД и да получат знания от практиката. Единодушно всички оцениха новата възможност, която практическият опит дава за разширяването на кръгозора им за бъдеща професионална реализация. Калина Колева, Христина Маринова, Валерия Донева, Стоян Иванов и Ивко Стоянов не пропуснаха да благодарят за  гостоприемно отделеното време в натоварения график на първия ден от работната седмица на мениджърите. Те  споделиха, че в голямата респектираща сграда на управлението на дружеството работят хора, които със загрижеността на добри професионалисти са  готови да предадат не само натрупаните умения и опит  в професионалната, но и в житейската реализация.