Енергийна независимост и национална сигурност

 

Заповед за прекратяване на търг

Публикувано на 19.01.2021

http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/2021/zapovedprekratpdf19-01-2021.pdf