Енергийна независимост и национална сигурност

 

Близо 1800 души получиха квалификация за първото полугодие в "Мини Марица-изток" ЕАД

Публикувано на 29.07.2019

Близо 1800 души преминаха 42 курса за квалификация през първото полугодие на 2019 година по Програмата за квалификационната дейност на "Мини Марица-изток" ЕАД.

Квалификационната дейност в „Мини Марица-изток“ ЕАД се извършва от лицензиран Център за професионално обучение в две направления - Програма за квалификационната дейност и Център за професионално образование /ЦПО/, който координира и организира провеждане на учебни и производствени практики и стажове на ученици и студенти.

По Програмата за квалификационната дейност за 2019 година през първото полугодие са обучени общо 1792 работници, служители и външни лица, включени в 42 курса. Процентното съотношение на изпълнението на Квалификационната програма за първото полугодие по отношение на броя курсисти е 62 %, а по отношение на броя курсове е 39 %.

Обучението по клонове на дружеството за първото полугодие, е както следва:

  • Рудник „Трояново-1” – обучени 425, от заложени 583;

  • Рудник „Трояново-Север” – обучени 457, от заложени 517;

  • Рудник „Трояново-3” – обучени 432, от заложени 422;

  • Управление – обучени са 478, от заложените 1350.

    В момента се изпълнява договор за обучение на заварчици с „Енергоремонт- Гълъбово”АД, гр. Гълъбово. От месец март до сега са обучени тридесет и трима работници за придобиване на правоспособност по професията „Заварчик“, като сключеният договор е със срок до края на месец ноември 2019 г. и в него са предвидени за обучение общо 105 работници.

  •