Енергийна независимост и национална сигурност

 

Добивът в „Мини Марица-изток” работи

Публикувано на 07.01.2008

Участъците „Добив” и в трите рудника на „Мини Марица-изток” ЕАД работят.Обстановката е усложнена ,поради тежките зимни условия. Преминаването на студен въздушен фронт на 4 и 5 януари понижи температурите на територията на дружеството до минус 22 градуса. Това затрудни нормалното подаване на въглища, поради замръзване. Работи се по съвместния, с клиентите на дружеството, план за действие при ниски температури. Почистват се вагоните от замръзнали въглища. Възстановено е въглеподаването от 6 януари.

Най-сериозен проблем за дружеството е транспортът на работещите в него до територията на „Мини Марица-изток” ЕАД.На 7 януари не са пристигнали автобуси от направленията Ямбол, Сливен, Нова Загора и Хасково.Това създава проблеми за възлови работни места на багеристи и машинисти. Работници от дружеството, с правоспособност за тези работни места, от други участъци са назначени за деня да изпълняват работните им задължения. Почистени са вътрешнорудничните пътища. Дружеството е изпълнило всички свои задължения за почистване на участъци от пътната мрежа в региона.