Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Мини Марица-изток” ЕАД доби 1 млн. тона въглища от целика

Публикувано на 14.05.2008

Близо 1 млн. тона въглища са добити от целика за времето на неговата експлоатация в най-големите мини за открит въгледобив у нас  - „Мини Марица-изток”. До края на юли се очаква за складовете на ТЕЦ „Марица-изток 2” и „Брикел” да отпътуват още около 1 млн. тона въглища от целика, защото това е времето за попълване на горивните запаси на централите преди активния зимен сезон. При по-високо електропотребление през лятото и при нужда от запазване на енергийната стабилност на България, „Мини Марица-изток” са готови да добият и доставят допълнителни количества въглища, но това зависи от заявките на мощностите в комплекса.

За 2008 година „Мини Марица-изток” ЕАД планира да добие 23,1 млн. тона и да достигне разкривка от 98 млн. куб. метра земна маса.

Въгледобивът от зоната между рудниците „Трояново 1„ и „Трояново север” започна на 21 март 2008 г. Доказаните в целика запаси възлизат на около 200 млн. тона. За неговото усвояване работят две поколения миньори, а инвестициите възлизат на повече от 500 млн. лева. Добиваните в целика лигнити са с високо качество и с по-ниско пепелно съдържание (до 28%), от средното за минния комплекс, което достига до 45%.