Енергийна независимост и национална сигурност

 

Допуснати кандидати за обявено свободно работно място на длъжност "Експерт търговия – електроенергийна борса” при "Мини Марица-изток" ЕАД

Публикувано на 12.03.2016

СПИСЪК

на кандидатите за обявената свободна длъжност „Експерт търговия – електроенергийна борса” в звено „Пазар на електроенергия” към Електроснабдителен район „Марица-изток” при „Мини Марица-изток” ЕАД, допуснати до писмен изпит по английски език на 18. 03. 2016 г. 

I. Зала № 1 – партер в сградата на Управлението – 7,45 часа

1. Христо Стоянов Димитров
2. Иванка Спасова Стоева
3. Енчо Брайков Брайков
4. Стоян Иванов Кючуков
5. Ивелин Колев Иванов
6. Силвия Вълкова Гуглева.

II. Зала № 2 – партер в сградата на Управлението – 7,45 часа
1. Златин Данков Танев;
2. Биляна Петрова Колева-Пенева;
3. Юлия Иванова Иванова;
4. Владимир Тодоров Вълков;
5. Диана Господинова Русева;
6. Кристина Николаева Тенева.

III.Зала № 2 – етаж II-ри в сградата на Управлението – 7,45 часа
1. Павел Красимиров Горналов;
2. Росица Иванова Райчева-Тонева;
3. Десислава Стефкова Минева;
4. Тихомир Пламенов Симеонов;
5. Венцислав Нейков Нейков;
6. Мария Тенева Спасова;
7. Радостина Христова Атанасова;
8. Светла Дончева Пеева;
9. Тихомир Стелиянов Кънев;
10. Катя Георгиева Иванова;
11. Пламен Димитров Георгиев;
12. Мария Енчева Атанасова;
13. Пламен Ташков Толумов;
14. Милен Динков Димитров;
15. Милена Желязкова Андонова;
16. Надежда Тонева Желева;
17. Илия Мирославов Димитров;
18. Станислав Иванов Танев;
19. Милена Стефанова Бобоцова.

(Времетраене на изпита от 8,00 до 9,45 часа)

IV.Зала № 1 – партер в сградата на Управлението – 10,00 часа
1. Ирина Иванова Славова-Димитрова;
2. Николай Тотков Стоев;
3. Живка Динева Михалева;
4. Найден Христов Ботев;
5. Мария Йорданова Илчева – Ганчева;
6. Емилия Живкова Николова.

V.Зала № 2 – партер в сградата на Управлението – 10,00 часа
1. Светослав Вълчев Димитров;
2. Радослав Колев Бакалов;
3. Милен Митков Митев;
4. Калоян Костов Кузев;
5. Виктория Симеонова Петкова;
6. Маргарита Георгиева Гочева.

VI.Зала № 2 – етаж II-ри в сградата на Управлението – 10,00 часа
1. Кристина Христославова Теохарова;
2. Калина Иванова Кузманова;
3. Ивелина Валентинова Колева;
4. Динко Пейчев Стоянов;
5. Златко Желев Вълчев;
6. Деян Пенчев Неделчев.
7. Ани Стоянова Христова;
8. Александър Евгениев Ангелов;
9. Кристина Миткова Орлова;
10. Теодора Делчева Кирилова;
11. Величка Гинчева Гинева;
12. Цветелин Росенов Бойчев;
13. Теодор Антонов Тотев.
14. Диньо Илков Илев;
15. Господин Тенев Шиков;
16. Павел Евгениев Йорданов;
17. Милена Александрова Георгиева.
18. Димитър Антонов Сливков;
19. Милка Митева Димитрова.


(Времетраене на изпита от 10,15 до 12,00 часа)