Енергийна независимост и национална сигурност

 

Нов Колективен трудов договор в „Мини Марица-изток” ЕАД

Публикувано на 24.03.2014

Новият Колективен трудов договор в „Мини Марица-изток” ЕАД вече е факт от 21 март и влиза в сила от 1 април 2014 година.

Подписан е десет дни преди изтичането на предходния от 2012 година. Изпълнителният директор на дружеството Георги Златев и председателите на двете синдикални организации в дружеството- на КТ „Подкрепа” Генчо Генчев и на КНСБ Веселин Вълканов, положиха подпис под документа, който ще бъде основа за доброто социално партньорство.

Коментарът на страните по договора за КТД 2014:

„Новият Колективен трудов договор между социалните партньори в „Мини Марица-изток” ЕАД влиза в сила в срок и ще действа през следващите две години. Запазени са социалните права на работниците и служителите в „Мини Марица-изток”ЕАД и всички текстове, които гарантират добрите взаимоотношения между работодателя и синдикалните организации.”- обобщи изпълнителният директор Георги Златев.

„С две думи- добър КТД, договорен с разбиране и уважение от двете страни. Добро социално партньорство.” – сподели председателят на ДСО на КНСБ Веселин Вълканов.

„Не сме искали повече социални придобивки от възможностите на дружеството в момента. Внесли сме проекта през януари, фактическите преговори приключихме за един месец и сега остава да се изпълнява.”- коментира председателят на ФСО на КТ „Подкрепа” Генчо Генчев.