Енергийна независимост и национална сигурност

 

Заповеди за прекратяване на електронни търгове за продажба на ДМА, собственост на "Мини Марица-изток" ЕАД, гр. Раднево - 7 броя

Публикувано на 15.11.2022

Заповеди за прекратяване на електронни търгове за продажба на ДМА, собственост на "Мини Марица-изток" ЕАД, гр. Раднево - 7 броя.