Енергийна независимост и национална сигурност

 

Правителството реши да се изгради нова ТЕЦ в комплекса „Марица-изток”

Публикувано на 09.07.2007

В отговор на Доклад на Изпълнителния директор на „Мини Марица-изток” ЕАД до Министреството на икономиката и енергетиката относно „Състояние и възможности за развитие на въгледобива в ММИ” в дружеството е получено писмо на МИЕ.

В него е посочено, че съгласно Решение № 434 на Министерския съвет новата електрическа централа, която ще бъде изградена в района на комплекса «Марица-изток», е обявена за обект от национално значение по смисъла на разпоредбите на Закона за устройството и територията.

Тя трябва да отговаря на няколко условия. Мощността й трябва да бъде не но-малко от 600 МW. При изграждането й трябва да се приложат най-добрите производствени практики за постигане на висока ефективност, като се спазват екологичните изисквания на Европейския съюз. Освен това в нея трябва да се приложат  нови екологосъобразни въглищни технологии, съобразени с приоритетите на Европейския  съюз, за постигане на устойчиво развитие при опазване на околната среда.
 
Съгласно писмото плановете за последващо развитие на идеята за новата мощност предвиждат ММИ да има ключово участие и да инициира конкурсната процедура. За гарантиране на прозрачни условия и еквивалентно третиране на потенциалните участници ще бъде създадена съвместна работна група за подготовка на процеса, включваща представители на МИЕ, Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, «Мини Марица-изток» ЕАД, «Електроенергиен системен оператор» ЕАД, както и участници от други институции.