Енергийна независимост и национална сигурност

 

Профил на купувача

"Доставка на гумени чистачки"

Референтен No:46 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 27.06.2017 г.

Виж повече   

Доставка на масла

Референтен No:56 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 30.06.2017 г.

Виж повече   

Реконструкция на парова централа на рудник „Трояново-север“, с. Ковачево

Референтен No:45 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 26.06.2017 г.

Виж повече   

Доставка на компютърни конфигурации

Референтен No:61 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 12.06.2017 г.

Виж повече   

Ремонт на редукторни кутии

Референтен No:66 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 27.06.2017 г.

Виж повече   

Доставка на вулканизационни инструменти и телени четки

Референтен No:36 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 13.06.2017 г.

Виж повече   

Доставка, монтаж и програмиране на УАТЦ

Референтен No:50 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 09.06.2017 г.

Виж повече   

Доставка на антифриз готов за употреба

Референтен No:41 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 12.06.2017 г.

Виж повече   

Доставка на цифрови защити и оборудване за релейни табла

Референтен No:51 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 19.06.2017 г.

Виж повече