Енергийна независимост и национална сигурност

 

Профил на купувача

Доставка на хладилници и хладилни чанти

Референтен No:79 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 09.11.2018 г.

Виж повече   

Доставка на сандвич панели за ел. зали

Референтен No:135 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 07.11.2018 г.

Виж повече   

"Доставка на гумено-транспортни ленти със стоманен корд"

Референтен No:110 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 13.11.2018 г.

Виж повече   

"Доставка на инертни материали"

Референтен No:132 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 29.11.2018 г.

Виж повече   

Доставка на консумативи и резервни части за мелници „Fritsch“ на въглехимични лаборатории

Референтен No:147 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 30.10.2018 г.

Виж повече   

Доставка на студозащитно облекло

Референтен No:84 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 19.11.2018 г.

Виж повече   

Изготвяне на паспорти и провеждане на Пробивно-взривни работи (ПВР) в „Мини Марица-изток“ ЕАД

Референтен No:120 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 29.11.2018 г.

Виж повече   

Доставка на сондажни консумативи, инсртументи и части за автосонди УРБ 2А-2 и УГБ 50М

Референтен No:145 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 13.11.2018 г.

Виж повече