Енергийна независимост и национална сигурност

 

Профил на купувача

Доставка на зъб кован с наварка за роторен багер SRs 2000

Референтен No:15 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 31.05.2018 г.

Виж повече   

Доставка на електрохидравлични повдигачи

Референтен No:7 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 22.05.2018 г.

Виж повече   

Доставка на КРУ открит монтаж

Референтен No:6 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 22.05.2018 г.

Виж повече   

Ремонт на покрива в звено „Дизелово депо“ в рудник „Трояново-север“, с. Ковачево

Референтен No:40 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 21.05.2018 г.

Виж повече   

Ремонт на колесни трактори Т-150К и К-701

Референтен No:31 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 16.05.2018 г.

Виж повече   

Доставка на модули за изграждане на табло „децентрализирана периферия” за ЗС 1000кW

Референтен No:30 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 25.05.2018 г.

Виж повече   

Ремонт на променливотокови ел. двигатели с меки секции

Референтен No:18 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 25.05.2018 г.

Виж повече   

Доставка на акумулаторни батерии

Референтен No:1 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 09.05.2018 г.

Виж повече   

Ремонт на подкранов път на кран в „Дизелово депо“ на рудник „Трояново – 1“

Референтен No:24 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 15.05.2018 г.

Виж повече