Енергийна независимост и национална сигурност

 

Профил на купувача

Доставка на тръби и профилни стомани

Референтен No:120 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 25.09.2017 г.

Виж повече   

Ремонт на турнодозери ДЕТ 250

Референтен No:98 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 12.09.2017 г.

Виж повече   

Доставка на лабораторна стъклария, тигли и други консумативи

Референтен No:96 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 11.09.2017 г.

Виж повече   

„Доставка на мобилна челюстна трошачка за нуждите на клоновете на „ММИ” ЕАД”

Референтен No:90 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 18.09.2017 г.

Виж повече   

Доставка на индустриално комуникационно оборудване

Референтен No:108 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления:04.09.2017 г.

Виж повече   

Доставка на материали за рехабилитация на външни съоръжения на гара „Разделна”

Референтен No:99 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 04.09.2017 г.

Виж повече   

„Доставка на оси за роторно колело, изработени по чертеж № 530.748.732: 003К“

Референтен No:106 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления:16:00 на 07.09.2017 г.

Виж повече