Енергийна независимост и национална сигурност

 

ГРАФИК НА ПЛАНИРАНИТЕ КУРСОВЕ В ЦПО КЪМ „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ЕАД, ГР. РАДНЕВО ЗА 2023 ГОДИНА

Публикувано на 09.02.2023

ГРАФИК на планираните курсове в ЦПО към „Мини Марица-изток“ЕАД, гр. Раднево за 2023 година

 

Период на

провеждане

Клон

Професия

Необходимо образование и квалификации

Специалности

Забележка

Март 2023

Рудник „Трояново-1“

Оператор на пулт за управление и свръзка

завършено средно специално образование (или диплома за средно образование и завършена IIIта квалификационна степен) или завършено висше образование бакалавър/магистър по някоя от специалностите:

Разработване на полезни изкопаеми; Технология на открития добив; Добивни и строителни минни технологии; Минно строителство; Минна електромеханика; Автоматизация на производството; Електрически централи и мрежи; Електрически машини и апарати; Електроснабдяване и електрообзавеждане на производството; Електроенергетика; Механизация на минните предприятия;Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството;

Технология на машиностроенето – студена обработка

 

 

Март 2023

Рудник „Трояново-север“

Вулканизатор ГТЛ, въгледобив

завършено средно образование

 

-

 

Период на

провеждане

Клон

Професия

Необходимо образование и квалификации

Специалности

Забележка

Март 2023

Рудник „Трояново-3“

Машинен оператор транспортно технологична машина – ГТЛ (Машинист на задвижваща станция)

завършено средно образование

-

 

Април 2023

Рудник „Трояново-1“

Водач на електрокар и мотокар Iва група

завършено средно образование и Свидетелство за управление на МПС

 

-

 

Април 2023

Рудник „Трояново-север“

Машинист на мостови и козлови кранове

завършено средно образование и

 

-

 

Април 2023

Рудник „Трояново-3“

Машинист на булдозер с мощност на двигателя до 200 к.с.

завършено средно образование и Свидетелство за управление на МПС

 

-

 

Май 2023

Рудник „Трояново-1“

Машинист на еднокофов багер

завършено средно образование и Свидетелство за управление на МПС

-

 

 

 

 

Май 2023

Рудник „Трояново-север“

Ръководител движение

(само за новоназначени работници на ММИ)

завършено средно образование

-

 

Рудник „Трояново-север“

Машинист на булдозер с мощност на двигателя над 200 к.с.

завършено средно образование, удостоверение за правоспособност за Машинист на булдозер до 200 к.с. и Свидетелство за управление на МПС

 

 

Период на

провеждане

Клон

Професия

Необходимо образование и квалификации

Специалности

Забележка

Май 2023

Рудник „Трояново-3“

Машинист на челно товарачна машина

(Фадрома)

завършено средно образование и Свидетелство за управление на МПС

 

-

 

Юни 2023

Рудник „Трояново-1“

СОНДЬОР

завършено средно образование

 

 

 

Юни 2023

Рудник „Трояново-север“

Машинист на подвижни работни площадки (вишка)

 

завършено средно образование

 

 

Юни 2023

Рудник „Трояново-3“

Машинен оператор транспортно технологична машина – ГТЛ (Машинист на задвижваща станция)

 

завършено средно образование

-

 

Август 2022

Рудник „Трояново-3“

Машинист на булдозер с мощност на двигателя над 200 к.с.

завършено средно образование, удостоверение за правоспособност за Машинист на булдозер до 200 к.с. и Свидетелство за управление на МПС

-

 

Септември 2023

Рудник „Трояново-1“

Вулканизатор ГТЛ, въгледобив

завършено средно образование

 

-

 

Септември 2023

Рудник „Трояново-север“

Машинист на портален кран до 40 т

завършено средно образование

 

-

 

Септември 2023

Рудник „Трояново-3“

МАШИНЕН ТЕХНИК

IIIта  квалиф. степен

Завършено средно образование

 

-

 

Период на

провеждане

Клон

Професия

Необходимо образование и квалификации

Специалности

Забележка

Октомври/ноември 2023

Рудник „Трояново-1“

Машинист на портален кран до 40 т

завършено средно образование

 

-

 

Октомври/ноември 2023

Рудник „Трояново-север“

Вулканизатор ГТЛ, въгледобив

завършено средно образование

 

-

 

Октомври/ноември 2023

Рудник „Трояново-3“

Машинист на подвижни работни площадки (вишка)

 

завършено средно образование

-

 

Декември 2023

Рудник „Трояново-1“

Машинен оператор транспортно технологична машина – ГТЛ (Машинист на задвижваща станция)

 

завършено средно образование

-

 

Декември 2023

Рудник „Трояново-север“

Машинист на челно товарачна машина

(Фадрома)

завършено средно образование и Свидетелство за управление на МПС

 

-

 

Декември 2023

Рудник „Трояново-3“

Водач на електрокар и мотокар Iва група

завършено средно образование и Свидетелство за управление на МПС

 

-