Енергийна независимост и национална сигурност

 

Административна проверка в „Мини Марица-изток” ЕАД

Публикувано на 04.09.2008

Със заповед № РД-16-900/29.08.2008г. на Министъра на икономиката и енергетиката е назначена проверка на финансово-икономическото състояние на Дружеството и на провежданите процедури по Закона за обществените поръчки.

Председател на комисията е Николай Георгиев Георгиев – Директор на дирекция „Главен инспекторат” в Министерския съвет.