Енергийна независимост и национална сигурност

 

Дружеството бе домакин на традиционната среща за есенно-зимната подготовка

Публикувано на 21.10.2022

„Мини Марица-изток“ ЕАД бе домакин на традиционната работна среща с представители на общините и областните пътни управления на областите Стара Загора, Сливен и Ямбол с цел – отчитане на осигуряването на безопасно пътуване през есенно-зимния период на работниците и служителите на дружеството.
Срещата откри Илиян Николов – ръководител на звено „Автотранспорт“ в управлението на „Мини Марица-изток“ ЕАД, с увереността, че общите проблеми ще бъдат разрешени с взаимно съдействие.
На срещата присъстваха: Стойка Калудова   - директор на Областно пътно управление – Стара Загора, Пламен Тодоров – началник отдел „ООРУК“ -  Община Стара Загора, Велико Балабанов – гл. експерт „Пътища“ – Община Сливен, Стефан Радев – ст. експерт „Охрана и сигурност“ – Община Гълъбово, Ивайло Енев – заместник-кмет и Севдалин Спасов - ст. експерт „ЗНОМП“ - Община Нова Загора, Галин Костов – директор на Областно пътно управление – Ямбол и Веселин Василев – началник отдел „ИТД“ – Община Ямбол.
Всички представители на институциите отчетоха предприетите мерки за подготовката и поддържането на пътната мрежа, маркировката и обезпечаването с техника и инертни материали, степента на готовност на пътните управления, общините и фирмите, заети със снегопочистването на общинска и републиканска пътна мрежа.
Информация за готовността на „Мини Марица-изток“ ЕАД за есенно-зимния сезон и проблемите за разрешаване, представиха Сюлейман Байрактаров – организатор „Ремонт и поддръжка“ в рудник „Трояново-1“, Пламена Николова - ИД ръководител отдел „Битово обслужване“ в рудник „Трояново-север“ и Цветелин Жоевски – ръководител отдел „Битово обслужване“ в рудник „Трояново-3“. Те споделиха , че са извършени необходимите технически и организационни дейности, за безопасната работа на минната техника и доставката на необходимите количества пясък и сол.   Представителите на клоновете на дружеството бяха единодушни в проблемите, които изискват бързо разрешаване – липсващата или частична пътна маркировка и състоянието на някои от участъците по маршрутите, по които се извозват работниците и служителите на дружеството.
Директорът на ОПУ-Стара Загора обясни, че проблемът с пътната маркировка е навсякъде в страната и че са изпратени заявки към АПИ-София за полагане на хоризонтална пътна маркировка в цялата област, но не са одобрени до момента. Г-жа Калудова допълни, че за път № 35504 Искрица – Медникарово – Обручище, вече има избран изпълнител, правят се обследвания и проучвания, до 60 дни от подписването на договора трябва да е готов проекта и след получаване на разрешение от Община Гълъбово ще започнат ремонтните дейности.
В обобщение Илиян Николов предложи да се засили активността на всички институции по отношение на пътната маркировка, тъй като започват мъглите и особено в ранните часове на деня рисковете са големи. Г-н Николов изрази задоволството си от добрия диалог, готовността на всички институции, благодари на представителите на общините и пътните управления за навременното поставяне на проблемите и съдействието при разрешаването им.
Срещата приключи с взаимни пожелания за по-благоприятна зима и безаварийна работа.