Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Мини Марица-изток” ЕАД е в готовност за есенно-зимния сезон

Публикувано на 07.10.2021

„Мини Марица-изток” ЕАД е в готовност за есенно-зимния сезон и гарантира добива и доставките към топлоелектрическите централи в комплекса. Осигуряват се необходимите количества въглища, както за електропроизводство, така и за допълване и поддръжка на наличността в складовете по направените заявки.Дружеството е с технологична стабилност, без нарушение на технологията, с устойчиви бордове и нормални коефициенти на устойчивост по работните хоризонти и изчислителни профили.

За по-голяма сигурност на доставките при възникнали извънредни аварийни ситуации и тежки метеорологични условия, към всяко едно направление, с изключение на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица изток 3“, има осигурена допълнителна технологична връзка по гумено-лентов и железопътен транспорт, така че за времето на въздействие на определената ситуация, да се осигури резервна и поддържаща доставка на въглища, до възвръщане на нормалния ритъм на работа. Извършена е профилактика и ремонт на ж.п. линиите, съоръженията на осигурителните инсталации и контактната мрежа.

Тежкото минно оборудване е в техническа изправност и е готово за есенно-зимния период. За осигуряване на добива на въглища Дружеството разполага с необходимата багерна техника за селективно изземване на въглищата и откривка. Спомагателната механизация е в добро общо състояние.

С цел осигуряване на безопасно пътуване през есенно-зимния период, са изготвени и изпратени писма до кметовете на общини и до областните управители с изискване за предприемане на необходимите мерки за подготовката и поддържането на пътищата, по които се движат автобусите, извозващи работниците и служителите на дружеството, в т.ч. проверка на пътната мрежа, възстановяване на нарушената пътна настилка и износена маркировка, осигуряване на проходимост при зимни условия.

Предприети са действия за организиране и провеждане на работна среща на 20 октомври 2021 г. между представители на Дружеството, областните пътни управления и общините с цел анализ на обстановката и техническото обезпечаване на пътните управления и общините за зимния сезон.

С цел предотвратяване, намаляване и ограничаване на възможността за заразяване с COVID-19 на територията на Дружеството са предприети и се изпълняват мерки в следните направления: организационни, информираност и обучение, дезинфекция, лични предпазни средства.

Извънредният оперативен щаб взема спешни оперативни решения, съобразно динамично променящата се обстановка в страната и необходимостта от недопускане разпространението на инфекцията.