Енергийна независимост и национална сигурност

 

Курсове организирани през първото полугодие на 2019 година

Публикувано на 18.04.2019

През първото полугодие на  2019 година предстои организиране на следните курсове:

 

 • Минен техник

спец. Добивни и строителни минни технологии

Входното ниво на кандидатите: завършено средно образование.

* Обучението по горе описаната професия се провежда по учебен план и учебни програми за придобиване на III степен на професионална квалификация. На успешно завършилите се издава Свидетелство за професионална квалификация – трета степен.

 

 • Машинен техник

спец. Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството

Входното ниво на кандидатите: завършено средно образование.

* Обучението по горе описаната професия се провежда по учебен план и учебни програми за придобиване на III степен на професионална квалификация. На успешно завършилите се издава Свидетелство за професионална квалификация – трета степен.

 

 • Механик минни машини - ГТЛ

Входно ниво на кандидатите: завършено средно специално образование (или завършена IIIта квалификационна степен) или завършено висше образование бакалавър или магистър по някоя от специалностите:

-         Механизация на минните предприятия;

-         Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството;

-         Технология на машиностроенето – студена обработка

* На успешно завършилите обучението се издават Удостоверение за професионално обучение и Удостоверение за правоспособност.

 

 • Машинист многокофов багер

Входно ниво на кандидатите: завършено средно специално образование (или завършена IIIта квалификационна степен) или завършено висше образование бакалавър или магистър по някоя от специалностите:

-         Разработване на полезни изкопаеми;

-         Технология на открития добив;

-         Добивни и строителни минни технологии;

-         Минно строителство;

-         Минна електромеханика;

-         Автоматизация на производството;

-         Електрически централи и мрежи;

-         Електрически машини и апарати;

-         Електроснабдяване и електрообзавеждане на производството;

-         Електроенергетика;

-         Механизация на минните предприятия;

-         Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството;

-         Технология на машиностроенето – студена обработка

* На успешно завършилите обучението се издават Удостоверение за професионално обучение и Удостоверение за правоспособност.

 

 • Машинен оператор транспортно-технологична машина – ГТЛ
 • Машинен оператор вулканизиране на каучукови изделия – ГТЛ
 • Водач на електрокар и мотокар

Входно ниво на кандидатите: завършено средно образование.

* На успешно завършилите обучението се издават Удостоверение за професионално обучение и Удостоверение за правоспособност.

 • Машинист на булдозер с мощност на двигателя до 200 к.с.
 • Машинист на булдозер с мощност на двигателя над 200 к.с.
 • Машинист на еднокофов багер
 • Машинист на челна товарачна машина

Входно ниво на кандидатите: завършено средно образование и валидно свидетелство за управление на МПС.

* На успешно завършилите обучението се издават Удостоверение за професионално обучение и Удостоверение за правоспособност.

 

Заявленията за включване в  курс за по образец на ЦПО и се приемат от Експертите обучение и квалификация  по клоновете на Дружеството, както следва:

 •        Рудник „Трояново – 1”, с. Трояново, инж. Снежана Мухтарова – 0884116442;
 •        Рудник „Трояново – север”, с. Ковачево, Катя Желязкова – 0888166505;
 •        Рудник „Трояново – 3”, с. Медникарово, инж. Динко Динев – 0884116443
 •        Управление, Анелия Милева – 0887401144;
 •        Управление, инж. Жанета Тенева, ръководител ЦПО – 0884116455.