Енергийна независимост и национална сигурност

 

Миньорите от „Мини Марица-изток” ЕАД добиха 24 689 810 тона въглища през 2008 година

Публикувано на 06.01.2009

До 31 декември миньорите от „Мини Марица – изток”  добиха 24 689 810 тона въглища, което е с над 1 500 000 тона в повече  от бизнес плана за годината. Планът за 2008 година е изпълнен 107%. Само за декември месец са добити 2 539 000 тона въглища.
През 2008 година в трите рудника на „Мини Марица-изток” ЕАД са разкрити, насипани и транспортирани над 97 023 000 кубични метра земна маса, което е с 2 200 000 кубични метра над  бизнес плана за годината.  Планът по разкривка за 2008 година е изпълнен 102%.
От началото на януари 2009 година до 4 януари са добити 271 166 тона въглища. Мини Марица-изток подава ритмично въглища по заявките на консуматорите от комплекса.
Осигурява се нормална работа на дружеството при зимни условия. Вътрешно рудничните пътища са почистени, работният ден  започна навреме.