Енергийна независимост и национална сигурност

 

Обява за Решение на МОСВ за преценяване на необходимостта от извършването на екологична оценка

Публикувано на 08.12.2016

Обява на решение на МОСВ за преценяване на необходимостта от извършването на екологична оценка