Енергийна независимост и национална сигурност

 

Още багери HYUNDAI в "Мини Марица - изток"ЕАД

Публикувано на 27.10.2011

Втората тройка еднокофови багери от девета серия на HYUNDAI вече е доставена в „Мини Марица-изток” ЕАД. Заедно с първите три, доставени в началото на октомври, те ще заменят морално и физически остарялата технологична механизация, която работи в дружеството. Машините от втората доставка са чистачни устройства за гумено-транспортни ленти на верижен ход с лопата за чистачно и допълнително окомплектовани с багерна кофа до 0,5 куб. м (обратна лопата). Както и първите три,те ще се използват за поддръжка на хидротехническите съоръжения от „Системата за отвеждане водите на река Овчарица извън целика”. 

Смяната на технологичната механизация е част от изпълнението на Инвестиционната програма на „Мини Марица-изток” ЕАД за 2011 г., която е в размер на 88 212 000 лв.