Енергийна независимост и национална сигурност

 

Нов изпълнителен директор в „Мини Марица-изток”

Публикувано на 15.07.2009

На 15 юли членът на Съвета на директорите на Българския Енергиен Холдинг /БЕХ/ Димитър Димитров представи новия изпълнителен директор на „Мини Марица-изток” ЕАД Тодор Тодоров на мениджърския екип на дружеството. В присъствието на управителите на трите рудника и директорите на дирекции в дружеството Тодор Тодоров заяви, че ще работи с мениджърския екип за финансовата стабилизация  и просперитета на дружеството в партньорство  с контрагентите от комплекса Марица-изток и със синдикатите.

На заседание на Съвета на директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, проведено на 14 юли в София, Тодор Тодоров е избран за изпълнителен директор. Дружеството по структура ще бъде представлявано от един изпълнителен директор.

На 10 юли Съветът на директорите на Български Енергиен Холдинг ЕАД взе решение да освободи двама от членовете на СД на „Мини Марица-изток” ЕАД, без освобождаване от отговорност - Иван Марков и Гочо Христов, досегашни изпълнителни директори на минното дружество.