Енергийна независимост и национална сигурност

 

Два рекорда в „Мини Марица-изток” ЕАД през октомври

Публикувано на 12.11.2007

19 323 626 тона са добитите въглища за десетте месеца на 2007 г. в „Мини Марица-изток” ЕАД. Това представлява 112% изпълнение на годишния бизнес план и е най-добрият постигнат резултат за добив за десетмесечието от 1999 г. насам. От началото на годината да края на октомври са разкрити, транспортирани и насипани 77 358 350 м3 земна маса, което е 101 на сто изпълнение на плана по откривка.
На 126% е изпълнен планът за добив през октомври в дружеството и е в размер на 2 575 810 тона въглища. За същия месец са разкрити, транспортирани и насипани 9 131 800 м3 земна маса, което представлява 101% изпълнение на месечния план.
През октомври рекорд отчита и Рудник „Трояново 1” – 1 056 000 тона добив. В рудника за първи път се добиват въглища над един милион тона за месец от началото на добивните работи в рудника.