Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Мини Марица-изток” ЕАД се включва в проект за дуално обучение

Публикувано на 24.10.2016

Изпълнителният директор на „Мини Марица-изток” ЕАД Андон Андонов и директорът на Професионалната гимназия по електротехника и технологии „Г. С. Раковски” в Стара Загора Даниела Пашова подписаха днес партньорско споразумение за изпълнението на проект „Дуално обучение в ПГЕТ „Георги Сава Раковски” в гр. Стара Загора, който се финансира в рамките на Тематичен фонд „Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система”. Това е първият, но надяваме се не последният договор за сътрудничество, който ще реализираме съвместно, каза изпълнителният директор Андон Андонов и подчерта важността на практическата подготовка и необходимостта от квалифицирани кадри в Дружеството. Директорът на Професионалната гимназия по електротехника Даниела Пашова благодари за подкрепата и отзивчивостта, с която в „Мини Марица-изток” ЕАД са откликнали на поканата за съвместна работа. 15 деветокласници започнаха обучението си през учебната 2016/2017 г. по професия „Електротехник”, специалност „Електрообзавеждане на производството”. Дуалното обучение предвижда в 11 и 12 клас част от практическите им занятия да се провеждат в реалната работна среда на рудниците в Дружеството. Във всеки рудник е определен наставник, който да ръководи и обучава учениците. Определеният за тях стаж е по два дена седмично в 11 и по три дена седмично в 12 клас. Работният им ден продължава 7, вместо обичайните 8 часа, а трудът им няма да бъде  безвъзмезден - те ще получават възнаграждение, според сключените с тях договори. За учениците това е шанс да завършат училище с вече осигурена работа, което ги мотивира по време на занятията, коментира класният им ръководител Валентина Димитрова. Това е първият проект за дуално обучение, който се реализира в „Мини Марица-изток” ЕАД. Очаква се в бъдеще Дружеството да разшири сътрудничеството си с професионалните гимназии в региона.