Енергийна независимост и национална сигурност

 

Два нови багера ще заработят в „Мини Марица-изток” след три години

Публикувано на 20.05.2016

Договор за проектиране, изработка, доставка, изграждане и пускане в експлоатация на два роторни багера от типа SRs 2000 и SRs 200 бе подписан днес в Информационния център на „Мини Марица-изток” ЕАД. На официалната церемония присъстваха министърът на енергетиката Теменужка Петкова, изпълнителният директор на БЕХ Петьо Иванов, ръководството на „Мини Марица-изток” и представители на изпълнителите от консорциум ФАМУР и БЪЛГАРСКА ЕНЕРГЕТИКА”. Това е първият подобен договор за обновяване на тежкото оборудване в българската минна индустрия от 26 години насам, отбеляза министър Теменужка Петкова. Финансирането в размер на 25 848 663 евро се осигурява 50% от Европейската банка за възстановяване и развитие чрез фонд Козлодуй и 50% от средствата на „Мини Марица-изток” ЕАД. Срокът за изпълнение е 36 месеца. Новите багери ще повишат производителността и ще намалят разходите, обясни изпълнителният директор на „Мини Марица-изток” ЕАД Андон Андонов. Заместник-председателят на Съвета на директорите на полската компания ФАМУР С.А. Мачей Пшибила увери, че въпреки сериозната работа, която предстои сроковете ще бъдат спазени. Гараниця за качеството на изпълнението даде и изпълнителният директор на „БЪЛГАРСКА ЕНЕРГЕТИКА” АД Николай Райчев. На официалната церемония по подписването гост беше и председателят на Съвета на директорите на ФАМУР С.А. Валдемар Ласки.

Предистория:

На 25 юни 2009 г. „Мини Марица-изток” ЕАД като Реципиент и ЕБВР като Администратор на Международен фонд Козлодуй подписаха Споразумение за безвъзмездна помощ № 32 за Рехабилитация на енергийната ефективност на тежкото минно оборудване. В изпълнение на споразумението са сключени пет договора на обща стойност 20 691 268,94 евро. През март 2012 г. „Мини Марица-изток” ЕАД кандидатства за съфинансиране от Международен фонд Козлодуй с проектно предложение по мярка 1 – високоприоритетни проекти, сектор „Енергетика”. На 17 януари 2014 г. бе подписано Споразумение за безвъзмездна помощ № 54 за подмяна на многокофови роторни багери между ЕБВР и „Мини Марица-изток” ЕАД. На основание на споразумението и с решение на Съвета на директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД беше обявена открита тръжна процедура за възлагане на Договор с референтен № ММЕ/BWE „Проектиране, изработка, доставка, изграждане и пускане в експлоатация на роторни багери от типа SRs 2000 и SRs 200 в „Мини Марица-изток” ЕАД”. След изпълнена прозрачно тръжна процедура за изпълнител беше избран консорциум „ФАМУР” и „БЪЛГАРСКА ЕНЕРГЕТИКА”, с които днес бе подписан договор. 

По-късно министър Теменужка Петкова, изпълнителният директор на БЕХ Петьо Иванов, изпълнителният директор на "Мини Марица-изток" ЕАД и мениджърският екип на въгледобивното дружество посетиха най-новият багер К 400, въведен в експлоатация през месец януари 2016 г.