Енергийна независимост и национална сигурност

 

Нови багери за поддръжка на водоотливната система

Публикувано на 29.02.2012

Още три еднокофови багери закупиха „Мини Марица-изток” ЕАД от  деветата серия на южнокорейския производител HYUNDAI - по заявки за 2011 г. в изпълнение на Инвестиционната програма в раздела й за подмяна на технологичната механизация. Такъв тип техника не е закупувана през последните пет години в дружеството. Моделът е оборудван с най-модерната електронна система за оперативен контрол и диагностика. Новите верижни машини стават девет, с доставката на първите шест през октомври миналата година. След представянето на модела, по време на есенното издание на Международния панаир в Пловдив, първите багери внесени в България са в „Мини Марица-изток”.

Предотвратяването на рискови ситуации през есенно-зимния период е важно за нормалното протичане на технологичния процес в мините и за ефективността на работата им. Изводите от кризисната ситуация при наводненията в началото на февруари тази година и новата техника повишават готовността за решаване на кризи.

Еднокофовите багери ще се използват за поддръжка на хидротехническите съоръжения от „Системата за отвеждане водите на река Овчарица извън целика” и  ще заменят морално и физически остарялата технологична механизация в участъците „Водоотлив” на трите рудника.