Енергийна независимост и национална сигурност

 

Традиционно залесяване в Радневска и Гълъбовска общини

Публикувано на 03.11.2010

1980 млади фиданки бяха засадени на трети ноември на терени в Гълъбовска и Радневска общини от техни жители и от служители на най-голямото българско въгледобивно дружество. Като част от фирмената политика за корпоративна социална отговорност, през последните 3 години „Мини Марица-изток” ЕАД са осигурили    млади дръвчета за засаждане, на обща стойност 300 хил. лева. Зам. изпълнителният директор на „Мини Марица-изток” ЕАД Христо Николов и и.д. кметът на община Гълъбово Пламен Бараков засадиха  първите дръвчета от зелената зона до новата сграда на общинската администрация. Зам. кметът на Раднево Георги Коев посади първия кипарис зеления пояс около детската площадка до Археологическия музей в Раднево.

На втори ноември представители на двете общини получиха в разсадника на село Ветрен, община Мъглиж, фиданки от туя, аризонски кипарис, кедър, топола, червен дъб, липа, явор, акация , бреза, кестен и чинар. В радневска община бяха засадени 1080 дръвчета, а в гълъбовска - 900. Осигурените от дружеството фиданки са с височина 1,5-2 метра и притежават съответните сертификати и свидетелства за качество. Изборът на дървесни видове е съобразен с условията за региона. Експерти от двете общински администрации определиха терените за засаждане и предварително ги подготвиха за по-добро прихващане на дръвчетата.
Есенното засаждане на дръвчета се превръща в традиция за съвместната работа между „Мини Марица-изток” ЕАД и общините Раднево и Гълъбово по опазването на околната среда. Една от основните цели на дружеството е минимизиране на неблагоприятните въздействия от дейността му и чрез устойчиво развитие - превръщане на региона в по-зелен и привлекателен за живот.