Енергийна независимост и национална сигурност

 

Ритмична производствена дейност отчита „Мини Марица-изток” за полугодието

Публикувано на 14.07.2014

Добитите и реализирани въглища са с 37% повече за същия отчетен период на миналата година.
Миньорите от най-голямото дружество за открит въгледобив у нас добиха и реализираха над 12 800 000 тона въглища за първите шест месеца на годината. За задоволяване потребностите на топлоелектрическите централи от комплекса са добити над 3 480 000 тона въглища повече в сравнение със същия период на 2013 г. 
От 1 януари до края на месец юни 2014 г. в трите рудника на „Мини Марица-изток” ЕАД са изкопани, транспортирани и насипани 46 687 180 куб. метра земна маса, което е с почти 50% повече в сравнение с количествата през миналата година.