Енергийна независимост и национална сигурност

 

15,5% средно увеличение на заплатите в „Мини Марица-изток” ЕАД

Публикувано на 08.08.2008

На свое заседание на 7 август Съветът на директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД, след като отчете финансово-икономическото състояние на дружеството, взе решение основните месечни заплати да се увеличат средно с 15,5%, считано от 1 юли 2008 г.

Разпределението на средствата ще бъде извършвано съгласно действащите Вътрешни правила за работната заплата в дружеството.