Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Мини Марица-изток” въвежда в експлоатация два нови роторни багера

Публикувано на 13.11.2019

В присъствието на министъра на енергетиката Теменужка Петкова ще бъдат предадени за въвеждане в експлоатация на „Мини Марица – изток” ЕАД двата нови роторни багера KWK 2000 и KWK 400 L, които бяха изградени с европейски средства. Церемонията ще се проведе на 14.11.2019 г. в 10,30 ч., на монтажната площадка.
В присъствието на представители на фирмата изпълнител, на ЕБВР и МФ „Козлодуй”, багер KWK 400 L ще тръгне от монтажната площадка и ще стигне на собствен ход до рудник „Трояново-север“, където ще бъде въведен в експлоатация, след провеждане на функционални тестове, доказване на производителността на съоръженията и 72-часови проби.
Стойността на проекта е 25 848 663 евро и се финансира с 50% собствено участие и 50% безвъзмездна помощ от Европейската банка за възстановяване и развитие, чрез Международен фонд „Козлодуй”.
Въвеждането в работа на два роторни багера едновременно се извършва за първи път в дългогодишната история на „Мини Марица-изток” ЕАД.