Енергийна независимост и национална сигурност

 

Две награди от НТС за „Мини Марица-изток“

Публикувано на 02.12.2015

В юбилейната 20-а година за годишните призове на НТС „Мини Марица-изток“ ЕАД има двама отличени. Атанас Стоянов Генчев –ръководител на звено АСДУ към ЕСР „Марица-изток“спечeли наградата на НТС в Стара Загора „Електроинженер на годината“. Номинацията е на секцията на електроинженерите към областния съюз.Темата на разработката му е „Внедряване в експлоатация на система за енергиен мениджмънт, дистанционно отчитане на електромерите и устройствата за анализ на качеството на ел. енергията в „Мини Марица-изток” ЕАД”.

Въвеждането ѝ в експлоатация позволява онлайн мониторинг на енергийните потоци в дружеството, оптимизация на разходите за електроенергия, повишаване на енергийната ефективност на производствения процес и качеството на електроенергията. Тя е основен инструмент при участието на „Мини Марица-изток“ ЕАД на свободния пазар на електроенергия. Проектът е изпълнен със 70% безвъзмездно финансиране от фонд „Козлодуй“ за една година. Призът е признание за качеството на труда на електроинженерите от „Мини Марица-изток“ ЕАД.

Наградата „Минен инженер на годината” на Научно-техническия съюз /НТС/ в Стара Загора за 2015 г. получава инж. Руско Илиев Русев– Ръководител отдел „Електроснабдяване и електрообзавеждане“в рудник „Трояново-север” за разработката „Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на система за управление с контролери в участък „Добив“ на рудник„Трояново-1”. Той беше избран за носител на приза на заседание на секцията„Минно дело и геология” към НТС в Стара Загора от комисия с председател инж. Атанас Халачев и специалисти от „Мини Марица-изток” ЕАД. Отличието е признаниеи за работата на инженерния екип на рудниците „Трояново-1“ и „Трояново-север“. Чрез разработката се намалява аварийността и се повишава ефективността на работа на участък „Добив“ на рудник „Трояново-1“, което е гарант за обезпечаване на сигурността на доставката на въглища за най – голямата държавна ТЕЦ „Марица Изток 2“.

Председателят на НТС в Стара Загора Владимир Заманов ще връчи традиционните призове на 4 декември. За втори път в историята на „Мини Марица-изток“ ЕАД в една и съща година са номинирани двама инженери от дружеството. През 2002 година инж. Щерьо Щерев получи наградата на НТС за мениджмънт, а инж. Георги Георгиев беше „Минен инженер на годината“.

Атанас Генчев е роден на 4 юли 1965 година в Стара Загора. Завършва специалността „Електроснабдяване и електрообзавеждане напромишлени предприятия” в ТУ в Габрово. От началото на трудовата си дейност като електроинженер вече над 23 години Атанас Генчев работи в дружеството на различни позиции като над 19 години е ръководител на звено Автоматизирани системи за диспечерско управлениекъм Енергийно снабдителен район „Марица-изток”.

Руско Русев е роден на 15 септември 1964 година в Ямбол. Завършва специалността „Електроенергетика и електрообзавеждане” в Русенския университет „Ангел Кънчев”. От началото на трудовата си биография работи над 28 години на различни позиции в рудник „Трояново-север”.