Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Мини Марица-изток” ЕАД изпълни годишния си план по добив на въглища

Публикувано на 30.11.2007

На 30 ноември в 5 часа „Мини Марица-изток” ЕАД изпълни годишния си бизнес план по добив на въглища в размер на 21 350 000 тона. 98 260 тона са добитите въглища за 29 ноември и са разкрити, транспортирани и насипани 340 400 куб. м земна маса. 

През декември работата на миньорите от най-голямото българско въгледобивно дружество се очаква да осигури преизпълнение на бизнес плана по добив в рамките на 2 125 000 тона и 100-процентно изпълнение на плана по откривка.