Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Мини Марица-изток“ подава въглища по график

Публикувано на 30.07.2015

Вчера в „Мини Марица-изток” ЕАД системата за наблюдение на технологичните процеси при минните диспечери е отчела 37-38 градуса в следобедните часове от 14,00 до 18,30 часа. Дружеството продължава да изпълнява по график заявките на източномаришките централи, които на 29 юли реализираха натоварване на мощностите от 2400 MW.

Още на 12 март т.г. на заседание на Комитета по условия на труд в дружеството са приети промени съобразно Наредба № РД 07-3/18.07.2014 г. на МТСП и МЗ за минималните изисквания за микроклимата на работното място. В нея са определени минимални условия за защита на работещите на открито от рискове за здравето и безопасността, породени от параметрите на микроклимата. Според тях при код оранжево и червено работа прекратяват работещите на открито при температури над +38 градуса, отчетени с наличните измервателни средства при минния диспечер на рудника, съгласувано с диспечера в управлението. Наредбата действа паралелно с Наредба № 15/31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка.

В случай, че не може да бъде прекратен работният процес, работещите на открито се редуват на ротационен принцип. Схемата на ротация се организира от ръководителя на съответното звено. Персоналът, който почива пребивава в „почивна кабина” на багера или във фургони, които са климатизирани. Ръководството на дружеството води политика на превенция, запознавайки персонала с информация за опасностите при високи температури. Работи се предимно в сутрешните часове, осигурява се питейна вода, овлажняване на рудничните пътища и ротационен принцип на охлаждане на екипите при неотложни ремонтни работи.