Енергийна независимост и национална сигурност

 

Обособяване на зали за отдих и провеждане на регламентирани почивки в "Мини Марица-изток" ЕАД

Публикувано на 08.08.2016

Във връзка с публикации в електронните и печатни медии, свързани с обществена поръчка за обособяване на зали за отдих и провеждане на регламентирани почивки в „Мини Марица-изток” ЕАД уточняваме, че осигуряването на добри условия за труд и почивка на работещите в най-голямото въгледобивно дружество в България е обект на дългогодишна и целенасочена политика. Ремонтът на част от неизползваеми в момента помещения в сградата на Управлението на „Мини Марица-изток” ЕАД в гр. Раднево е включен в бизнес-програмата за 2016 г. в изпълнение на социалната политика на Дружеството. Посочената в обществената поръчка проектна стойност от 239 037 лв. без ДДС е максимално допустимата за сключване на договор, реалната цена ще стане ясна след края на процедурата. Дейностите предвиждат основен ремонт и обособяване на две зали – за фитнес и за спортни игри и обслужващи санитарно-битови помещения (бани и съблекални) на площ от 555 кв. м. Те ще могат да се ползват от всички служители на „Мини Марица-изток” ЕАД. Изоставането в добива на въглища за второто тримесечие на 2016 г. е традиционно за сезона и ще бъде наваксано до края на годината, което ще подобри в положителна посока финансовия резултат на Дружеството.