Енергийна независимост и национална сигурност

 

Нов президент на EURАCOAL

Публикувано на 13.02.2007

Изпълнителният директор на Мини Марица-изток ЕАД инж. Иван Марков участва в първото Общо събрание за 2007 година и в работата на заседанието на Изпълнителния комитет на Европейската асоциация за въглища и лигнити- EURАCOAL. Членовете на изпълнителния комитет разгледаха годишните доклади на страните членки, представянето на текущите енергийни политики и  дадените становища за развитието на въглищната индустрия.
Изпълнителният комитет избра за нов президент д-р Максимилиан Кланк. Изборът се извършва на ротационен принцип на всеки две години. Д-р Кланк е член на секция „Минна икономика и организация” на Полската академия на науките и на нейната минна комисия. От май 2003 до май 2006 година той е президент на управителния съвет Компания Венглова/ Консолидирана въглищна компания/ най-големият производител на антрацитни въглища в Европа с годишен добив от 50 милиона тона.
За вицепрезидент е избран е избран Петер Пудил- член на Съвета на Индустриалната конфедерация на Чешката република.