Енергийна независимост и национална сигурност

 

ГРАФИК на планираните курсове в ЦПО към „Мини Марица-изток“ ЕАД, гр. Раднево за 2024 година

Публикувано на 09.02.2024

Период на

провеждане

Клон

Професия

Необходимо образование и квалификации

Специалности

Забележка

Март 2024

Рудник „Трояново-1“

Машинист на булдозер с мощност на двигателя до 200 к.с.

завършено средно образование и Свидетелство за управление на МПС

 

-

 

Март 2024

Рудник „Трояново-3“

Машинен оператор транспортно -технологична машина – ГТЛ (Машинист на задвижваща станция)

завършено средно образование

-

 

Април 2024

Рудник „Трояново-север“

Вулканизатор ГТЛ, въгледобив

завършено средно образование

 

-

 

Май 2024

Рудник „Трояново-север“

Механик минни машини - ГТЛ

завършено средно образование и IIIта 

степен на професионална квалификация по професията

„Машинен техник“

 

 

Май 2024

Рудник „Трояново-3“

Машинист на портален кран до 40 т

завършено средно образование

 

-

 

Юни 2024

Рудник „Трояново-1“

Машинист на булдозер с мощност на двигателя над 200 к.с.

завършено средно образование, удостоверение за правоспособност за Машинист на булдозер до 200 к.с. и Свидетелство за управление на МПС

 

 

Период на

провеждане

Клон

Професия

Необходимо образование и квалификации

Специалности

Забележка

Юни 2024

Рудник „Трояново-север“

Машинист на булдозер с мощност на двигателя до 200 к.с.

завършено средно образование и Свидетелство за управление на МПС

 

-

 

Юли 2024

Рудник „Трояново-1“

Машинист на челно товарачна машина

(Фадрома)

завършено средно образование и Свидетелство за управление на МПС

 

-

 

Юли 2024

Рудник „Трояново-север“

Машинист на портален кран до 40 т

завършено средно образование

 

-

 

Септември 2024

Рудник „Трояново-1“

Машинен техник

Завършено средно образование

 

 

Септември 2024

Рудник „Трояново-3“

Машинист на еднокофов багер

завършено средно образование и Свидетелство за управление на МПС

 

 

Октомври 2024

Рудник „Трояново-север“

Машинен техник

Завършено средно образование

 

 

Ноември 2024

Рудник „Трояново-север“

Машинист на булдозер с мощност на двигателя над 200 к.с.

завършено средно образование, удостоверение за правоспособност за Машинист на булдозер до 200 к.с. и

Свидетелство за управление на МПС

 

 

Ноември 2024

Рудник „Трояново-3“

Машинист на челно товарачна машина

(Фадрома)

завършено средно образование и Свидетелство за управление на МПС

-

 

Период на

провеждане

Клон

Професия

Необходимо образование и квалификации

Специалности

Забележка

Декември 2024

Рудник „Трояново-1“

Машинист на портален кран до 40 т

завършено средно образование

 

-

 

Октомври 2024

Рудник „Трояново-1“

Машинист на еднокофов багер

завършено средно образование и Свидетелство за управление на МПС

-