Енергийна независимост и национална сигурност

 

CAD системи и специализиран софтуер – с важна роля за дейността на "Мини Марица-изток" ЕАД

Публикувано на 01.09.2010

В „Мини Марица-изток” се ползват много и разнообразни информационни решения, които са необходими поради разнообразните дейности. Използваните в компанията програмни продукти включват и не малък брой технически приложения – CAD и CAE системи и специализирани приложения. Те се използват от специалисти в различни отдели за решаване на множество задачи:  геодезически изчисления, цифрово моделиране на находището, изграждане и поддържане на кадастрални карти, конструктивни изчисления, проектиране, растерно-векторно конвертиране на графична информация и т.н.

AutoCAD е сред най-масово използваните продукти. С него работят активно специалисти от няколко отдела. Софтуерът улеснява подготовката на схеми и чертежи за различни обекти, машинни части, далекопроводи и др. Лицензите за AutoCAD са над 20. Сключен е и договор за абонаментна поддръжка, така че потребителите могат да ползват винаги най-актуалните версии, изтъква ръководителят на отдел „ИТ” инж. Георги Георгиев.

Един продукт, който напоследък става все по-популярен в компанията, особено сред геолозите и маркшайдерите е Pythagoras – с него са оборудвани вече 20 работни места. Сериозно приложение намира софтуерът на Siemens PLM - Solid Edge. В механичен отдел на компанията конструкторите използват пълната функционалност на продукта в най-новата му версия Solid Edge ST2 със синхронна технология, в комбинация с продукта за анализи по метода на крайните елементи (MKE) - Siemens FEMAP.

За векторно-растерно редактиране на сканирани технически чертежи и карти се ползва VP Hybrid CAD. С продукта работят специалистите от отдел “Архив” и от отдел „Механичен”. По един лиценз от програмата е осигурен за трите рудника на компанията “Трояново-1”, “Трояново-север” и “Трояново-3”.

Сред плановете на специалистите в „Мини Марица-изток” ЕАД е по-нататъшно развитие на електронния архив. Обмисля се и създаването на електронен регистър за отдел “Научно и проектно обслужване”.