Енергийна независимост и национална сигурност

 

Ефективното обучение по първа помощ намалява риска при инциденти на работното място

Публикувано на 25.10.2019

В периода 16-18 октомври 2019 г., двадесет служители на „Мини Марица-изток” ЕАД преминаха обучение по първа долекарска помощ на работното място. Обучителният курс се проведе в Националния учебен център на Българския червен кръст /БЧК/ в с. Лозен.
Националният учебен център е специализирана база на БЧК за професионално обучение, лицензиран е от Националната агенция за професионално образование и обучение, а програмите за обучение са сертифицирани за качество от Европейския референтен център по първа помощ – Париж, Франция. 
Обучение по първа долекарска помощ на работното място преминаха новоназначените членове на санитарните дружинки в дружеството и обучените през 2014-та година. Курсът включваше базова програма, теоретични казуси, дискусии, аудиовизуални средства, демонстрации, симулации и практически упражнения на отделни техники.
Курсистите придобиха знания и умения за необходимите действия при различни здравословни състояния и травми, видовете реакции при инциденти, както на работното място, така и в бита, при производствени аварии и бедствия.

На 21 и 22  октомври поддържащо обучение по първа долекарска помощ на работното място преминаха членовете на санитарните дружинки от рудник „Трояново-1” и рудник „Трояново-3”, а на 28 и 29 октомври – обучение ще преминат санитарните дружинки от рудник „Трояново-север” и Управление. Поддържащото специализирано обучение се провежда в ПС „Марица-изток” от ръководителите на службите по трудова медицина в дружеството.
Ефективното обучение по първа долекарска помощ доказано намалява не само последствията от инцидентни, но и самия риск от възникването им.
Правилната и навременна първа помощ може да спаси човешки живот.