Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Мини Марица-изток” ЕАД участва в проучване за индустриалното развитие в условията на климатични промени

Публикувано на 15.04.2016

Ръководството на „Мини Марица-изток” ЕАД посрещна в Управлението на Дружеството представители на Европейската конфедерация на профсъюзите, водена от Конфедералния секретар Монсерат Мир. На 14 и 15 април 2016 г. международната делегация е на двудневно посещение в България за представянето на проект „Политики за индустриалните региони и промяна в климата” част, от който изследва комплекс „Марица Изток”. На срещата присъства и  председателят на Синдикалния съвет на КНСБ в Дружеството Веселин Вълканов.  Заместник изпълнителният директор Димитър Чолаков запозна синдикалните дейци и  авторите на доклада с дейността и актуалното състояние на „Мини Марица-изток” ЕАД.  Той заяви, че е въпрос на усилия в трудни икономически условия да се отстояват вижданията на мениджърския екип за развитието на Дружеството и запазването на социалните придобивки на работещите в „Мини Марица-изток” ЕАД.  Инвестира се в условията на труд, тъй като опазването на живота и здравето на работещите е основна грижа на ръководството, а социалния диалог със синдикатите е на добро ниво, бе отбелязано още по време на срещата. В Дружеството се поддържа професионален учебен център, в който годишно се обучават между 1 500 и 2 000 служители по различни професионални направления. Въпреки, че  намаляването на вредните емисии от индустриалното производство засяга в по-голяма степен топлоелектрическите централи в комплекс „Марица Изток”, в Мините също се работи в тази посока. От 2009 г. в „Мини Марица-изток” работи интегрирана система за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа в съответствие със стандартите БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2005, BS OHSAS 18001:2007. Сертификатите бяха успешно защитени през 2010 и през 2013. Освен това се обновява  помощната механизация, според европейските стандарти рехабилитира се част от тежкото минно оборудване, за да се намали разхода на електроенергия. По фонд „Козлодуй” е реализиран проекти за повишаване на енергийната ефективност на гумено-лентовите транспортьори, замяна на традиционното осветление с LED осветление и др.  В заключение, участниците в срещата се обединиха около тезата, че трябва да се намери пресечната точка между интересите на всички страни  като се започне от екологичните организации, устойчивото развитие на дружествата от комплекса и се стигне до националната сигурност в областта на енергетиката. Гостите от шест европейски държави посетиха и рудник „Трояново – 1”, където се запознаха на място с част от добивната дейност на Дружеството. По-рано на 14 април Изпълнителния директор Андон Андонов, заместник-изпълнителния директор Димитър Чолаков, директорът по икономика и финанси Стелиан Коев и главният еколог Владимир Етов присъстваха на представянето на проекта на Европейската конфедерация на профсъюзите „Индустриални региони и климатични политики: синдикални перспективи”, който се състоя в Стара Загора пред национални и регионални представители на двата синдиката – КНСБ и КТ „Подкрепа”. Изследването в енергоемки индустриални райони в Белгия, Великобритания, Германия, Испания, Полша, Швеция и България е дело на френската консултантска фирма  Syndex Consulting SRL, чийто директор Марчел Спатари също посети „Мини Марица-изток” ЕАД. Целта на проучването е да се изработи стратегия за справедлив преход при приложението на Стратегия „Европа 20/20” на Европейския съюз. В документа се разглежда влиянието на екологичните политики върху индустрията и работните места. От Syndex Consulting SRL изказват благодарност на ръководството на „Мини Марица-изток” ЕАД и на синдикалните структури в Дружеството за ценната помощ при подготвянето на доклада.