Енергийна независимост и национална сигурност

 

Най-висок добив на въглища през януари

Публикувано на 18.02.2015

Първият месец на 2015 г. „Мини Марица-изток“ ЕАД приключи с рекорден добив на въглища за този период на годината. С реализираните 3 321 000 тона през януари дружеството преизпълни бизнес плана за добив на въглища с над 127 на сто.

В Рудник „Трояново-север“ добитите въглища са над 1 258 000 тона, в Рудник „Трояново-3“ са 1 098 000 тона, а в Рудник „Трояново- 1“ - над 965 000 тона.

Общият производствен резултат на „Мини Марица-изток“ през месец януари е само с 2 304 тона по-малко от най-високия месечен добив в историята на дружеството през последните 20 години. Той беше постигнат през месец октомври 2013г., когато миньорите от „Мини Марица-изток” ЕАД добиха над 3 512 000 тона въглища.

През 2015 година бизнес планът на дружеството предвижда добив на въглища от 27 350 000 тона и разкриването, транспортирането и насипването на 101 425 000 кубически метра земна маса.