Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Мини Марица – изток“ ЕАД реализира печалба за десетте месеца

Публикувано на 18.11.2016

„Мини Марица-изток“ ЕАД е с положителен финансов резултат към 31.10.2016г. на база финансовия отчет за десетте месеца на текущата година, преодолявайки по този начин натрупаната до 30.09.2016 г. загуба, дължаща се изцяло на силно изразения сезонен характер на производството на въглища.
Към 31.10.2016 г. реализираните приходи са в размер на 394 825 хил. лв., а брутната печалба (преди облагане с данъци) е в размер на 5 995 хил. лв.
Добитите и реализирани въглища към 16.11.2016 г. са 23 млн. тона, а изкопаната и транспортирана земна маса при откривните дейности е 74,6 млн. куб. м., като и двата плана по добив и разкривка на въглища се изпълняват съответно на 101% и 100%.
Дружеството изпълнява стриктно и всички свои задължения по отношение на персонала и социалните партньори, поети въз основа на подписания през март 2016 г. Колективен трудов договор.