Енергийна независимост и национална сигурност

 

Съвместна учебна тренировка

Публикувано на 01.02.2013

Учебна тренировка за адекватна реакция и евакуация при възникване на пожар бе проведена с работниците, служителите и посетителите в Почивната станция на „Мини Марица-изток” ЕАД в Старозагорски минерални бани тази седмица.

Тренировката, организирана и ръководена от инж. Живко Желязков, Ръководител здравословни и безопасни условия на труд и Стефан Кофов, главен експерт – УК и ОМП, се проведе с активното участие на два екипа пожарникари от районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Стара Загора.     

По време на занятието бе направена проверка за изпълнението на мероприятията залегнали в Плановете  за защита при бедствия и за евакуация на работниците, служителите и посетителите в  почивната станция.

Демонстрации за видовете пожарогасители, тяхното предназначение и начин на работа бяха направени от началникът на РС ПБЗН гл.инспектор Антон Колев.

Всяко възникване на пожар, води до заплаха за живота и здравето на хора, големи материални щети и замърсяване на околната среда. За предотвратяване на бедствия от този род, както и за намаляване на щетите в „Мини Марица-изток” ЕАД има изградена система за своевременно предупреждение и реакция, като ежегодно се правят учебни тренировки.