Енергийна независимост и национална сигурност

 

Нов управител на рудник „Трояново-3” – инж. Драгомир Канев

Публикувано на 30.10.2013

С решение в Протокол № 26/21.10.2013 г. на Съвета на директорите на „Мини Марица-изток” ЕАД е освободен инж. Тошко Кавалджиев и за управител на рудник „Трояново-3” е назначен инж. Драгомир Канев. Решението влиза в сила по законо установения ред, след вписване на промените в Търговския регистър от 29.10.2013 г.

Драгомир Канев е роден на 16 март 1969 година в Стара Загора. Завършва специалността „Технология на машиностроенето и металорежещи машини” в Техническия университет в София. От началото на трудовата си биография работи над 17 години в рудник „Трояново-3”на различни позиции. От ноември 2010 г. до февруари 2012 г. е управител на рудник „Трояново-север”. Към момента на назначаването му за управител на рудник”Трояново-3” заема длъжността началник на участък „Ремонт ролки” в рудника.