Енергийна независимост и национална сигурност

 

Миньорите от „Трояново-1” изпълниха бизнес плана за годината

Публикувано на 04.12.2008

До 3 декември миньорите от Рудник „Трояново-1” на „Мини Марица-изток” ЕАД добиха 7 705 000 тона въглища и изпълниха плана за годината, който е 7 700 000 тона въглища.

Разкривно транспортно насипищен комплекс №1 на рудника  изпълни годишната си задача по разкривка. Очаква се до края на първата десетдневка Рудник „Трояново-1” да изпълни като цяло бизнес плана за разкриване, насипване и транспортиране на земна маса, който е 24 000 000 кубически метра земна маса.

От началото на януари до 3 декември в дружеството са добити над 22 500 000 тона въглища, което е изпълнение на плана 106 на сто и са разкрити, насипани и транспортирани 90 милиона кубични метра земна маса. По заявки от консуматорите до края на годината се очаква добив  над 24 милиона тона въглища.