Енергийна независимост и национална сигурност

 

Производственият план за август е преизпълнен

Публикувано на 09.09.2010

„Мини Марица-изток” ЕАД приключи месец август със 115% изпълнение на плана по добив на въглища. На топлоелектрическите централи и брикетната фабрика в региона са предоставени над 1 млн. 987 хил. тона въглища.

За първите осем месеца на годината са  добити близо 15 млн. и 400 хил. тона въглища и са изкопани, транспортирани и насипани 49 732 450 куб. м земна маса. Правят впечатление засилените темпове на разкривните работи, водещи до наваксване на изоставането през първото полугодие. След края на август изпълнението на плана по откривка вече достигна 99 на сто.

Независимо че лятото е сезонът на мащабните ремонтни работи, всички дейности от бизнес плана се извършват според предварителните графици.