Енергийна независимост и национална сигурност

 

Продължава положителната тенденция

Публикувано на 13.11.2009

Финансово-икономическият анализ на месец октомври потвърди правилната проактивна стратегия на ръководството на „Мини Марица-изток” ЕАД. Основни акценти в нея са привличане на финансов ресурс, повишена ефективност на производствените практики, редуциране на задълженията и свиване на разходите.

 

За месец октомври счетоводната печалба е в размер на 16 млн. 625 хил. лева. В резултат на това натрупаната загуба от 18 млн. 559 хил. лева до края на септември е сведена до 1 млн. 934 хил. лева. За сравнение, печалбата за същия период на миналата година е 6 млн. 314 хил. лева. Отбелязан е ръст на приходите, които за изтеклия месец са близо 49 млн. 400 хил. лева, докато през октомври 2008-ма тяхната сума е в размер на 41 600 000 лева. Задълженията към доставчиците на компанията са намалени с 1 млн. 879 хил. лева.

Паралелно с това дружеството е извършило плащанията по ДДС, които са над 6 млн. лева само за изтеклия месец и е осигурило средствата за навременното изплащане на работните заплати, както и за задълженията към бюджета за данъци и осигуровки.

 

Октомври е успешен и за бизнес плана на „Мини Марица-изток” ЕАД. Добитите въглища са 2 854 146 тона, с което производствената програма е изпълнена 101 на сто. Този резултат възлиза на 119%, сравнен със същия период на миналата година. Изкопани, транспортирани и насипани са 7 609 100 куб. метра земна маса.

 

Екипът на изпълнителния директор Тодор Тодоров е последователен в осъществяване на избраната концепция да се управляват процесите, а не фактите. Близката задача е постигането на положителен резултат в края на годината. А дългосрочната цел е да бъде завършен трудният и продължителен процес за промяна на икономическата макрорамка на компанията.